Mu Mới ra, Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí 100% Siêu cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí 100% Siêu cày cuốc

Trang chủ: https://mubhss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubienhoass6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 15/04/2023 (13h) - Open Beta: 16/04/2023 (19h)