Mu Mới ra, Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% -  Miễn phí với tiêu chí cày là có
Mu Mới ra, Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% -  Miễn phí với tiêu chí cày là có

Trang chủ: https://mubhss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubienhoass6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CUSTOM 3

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 28/04/2024 (13h) - Open Beta: 29/04/2024 (19h)