Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí với tiêu chí cày là có

Trang chủ: https://mu-vnss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVietNamCustom

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: (GOLDEN 2)

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 15/06/2024 (13h) - Open Beta: 16/06/2024 (19h)