Mu Mới ra, Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cày cuốc 100% drop all boss

Trang chủ: http://mubhss6.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubienhoass6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 18/01/2023 (19h) - Open Beta: 18/01/2023 (19h)