Mu Mới ra, MU BLESS - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - PK được WCOIN - Đồ có giá trị
Mu Mới ra, MU BLESS - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - PK được WCOIN - Đồ có giá trị

Trang chủ: https://blessmu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/bless.muonline

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy chủ ANUBIS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 11/05/2023 (13h) - Open Beta: 12/05/2023 (13h)