Mu Mới ra, MU BLESS  - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Train quái, săn boss đều được Wcoin
Mu Mới ra, MU BLESS  - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Train quái, săn boss đều được Wcoin

Trang chủ: https://blessmu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/bless.muonline

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy chủ ANUBIS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 19/04/2023 (13h) - Open Beta: 22/04/2023 (19h)