Mu Mới ra, Mu bless - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chuẩn cầy cuốc - max wing 3
Mu Mới ra, Mu bless - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chuẩn cầy cuốc - max wing 3

Trang chủ: https://mu-bless.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087259540457

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Ma

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 03/04/2023 (10h) - Open Beta: 04/04/2023 (13h)