Mu Mới ra, Mu Bless - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - nơi dân cày thể hiện đẳng cấp
Mu Mới ra, Mu Bless - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - nơi dân cày thể hiện đẳng cấp

Trang chủ: https://mu-bless.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087259540457

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tam Giới

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 02/11/2022 (10h) - Open Beta: 03/11/2022 (14h)