Mu Mới ra, Mu Bống Tối - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cầy cuốc dài lâu
Mu Mới ra, Mu Bống Tối - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cầy cuốc dài lâu

Trang chủ: https://mubongtoiss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubongtoiss2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Long Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 23/07/2023 (13h) - Open Beta: 25/07/2023 (13h)