Mu Mới ra, Mu Bống Tối Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Chuẩn Webzen Cầy cuốc
Mu Mới ra, Mu Bống Tối Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Chuẩn Webzen Cầy cuốc

Trang chủ: https://mubongtoiss2.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubongtois2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 22/10/2023 (13h) - Open Beta: 24/10/2023 (13h)