Mu Mới ra, Mu Bống Tối Season 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Phiên Bản Cày Cuốc Drop Item Exl Dễ
Mu Mới ra, Mu Bống Tối Season 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Phiên Bản Cày Cuốc Drop Item Exl Dễ

Trang chủ: https://mubongtoiss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubongtois2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 28/12/2023 (13h) - Open Beta: 30/12/2023 (13h)