Mu Mới ra, Mu Càn Long - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cầy Cuốc ra đồ bos siêu cấp
Mu Mới ra, Mu Càn Long - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cầy Cuốc ra đồ bos siêu cấp

Trang chủ: http://mucanlong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-Onilne-2022-100235092482667/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 05/12/2021 (8h) - Open Beta: 06/12/2021 (13h)