Mu Mới ra, MU Cần Thơ - Season 6 Exp 30x - Drop 6% - Miễn phí 100%, Không Web shop
Mu Mới ra, MU Cần Thơ - Season 6 Exp 30x - Drop 6% - Miễn phí 100%, Không Web shop

Trang chủ: http://mucantho.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/people/Mu-C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-Season-615/100074285742085/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Đế

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 6%

Alpha Test: 28/10/2021 (13h) - Open Beta: 06/11/2021 (15h)