Mu Mới ra, MU CAO THỦ MỚI RA GL - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Class mới thương thủ mới ra
Mu Mới ra, MU CAO THỦ MỚI RA GL - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Class mới thương thủ mới ra

Trang chủ: http://mucaothu.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 18/05/2023 (13h) - Open Beta: 20/05/2023 (13h)