Mu Mới ra, MU CAO THU MỚI  RA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - ra mắt nhân vật mới
Mu Mới ra, MU CAO THU MỚI  RA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - ra mắt nhân vật mới

Trang chủ: http://mucaothu.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/GameOnlineMoiRa

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 16/04/2023 (13h) - Open Beta: 18/04/2023 (13h)