Mu Mới ra, Mu Chí Tôn - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train được wcoin - reset ingame -
Mu Mới ra, Mu Chí Tôn - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train được wcoin - reset ingame -

Trang chủ: https://mu-chiton.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchitonss6.3/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 09/06/2022 (13h) - Open Beta: 12/06/2022 (13h)