Mu Mới ra, MU Chí Tôn - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU mới ra hay nhất
Mu Mới ra, MU Chí Tôn - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU mới ra hay nhất

Trang chủ: https://mu-chiton.com

Fanpage hỗ trợ: https://mumoiravn.com

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 21/08/2023 (8h) - Open Beta: 22/08/2023 (13h)