Mu Mới ra, MU CHÍ TÔN - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN
Mu Mới ra, MU CHÍ TÔN - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

Trang chủ: http://muchiton.info/

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/mupkhay2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HỎA LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 06/02/2024 (13h) - Open Beta: 07/02/2024 (13h)