Mu Mới ra, MU Chí Tôn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi hay, free 95%
Mu Mới ra, MU Chí Tôn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi hay, free 95%

Trang chủ: http://muchiton.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchiton.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Truyền Kỳ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 16/06/2024 (11h) - Open Beta: 16/06/2024 (13h)