Mu Mới ra, MU CHIẾN BINH  - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG PHÚ HỘ
Mu Mới ra, MU CHIẾN BINH  - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG PHÚ HỘ

Trang chủ: https://mu-chienbinh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuChienBinhSS62022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 20/06/2022 (13h) - Open Beta: 21/06/2022 (13h)