Mu Mới ra, Mu Chiến Binh - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Ko Đua Tốp Nạp Thẻ - Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Chiến Binh - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Ko Đua Tốp Nạp Thẻ - Cày Cuốc

Trang chủ: http://muchienbinh.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuChienBinhSeason6.3

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HOÀNG KIM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 01/03/2022 (13h) - Open Beta: 03/03/2022 (13h)