Mu Mới ra, MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - ĐỒ HIẾM GIÁ TRỊ CAO
Mu Mới ra, MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - ĐỒ HIẾM GIÁ TRỊ CAO

Trang chủ: https://mu-chienbinh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuChienBinhSS62022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 07/07/2022 (13h) - Open Beta: 08/07/2022 (13h)