Mu Mới ra, MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET
Mu Mới ra, MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET

Trang chủ: https://mu-chienbinh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuChienBinhSS62022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 20/09/2022 (13h) - Open Beta: 21/09/2022 (19h)