Mu Mới ra, Mu Chiến Binh - Season 6 Exp 600x - Drop 35% - game cày cuốc

Trang chủ: http://mu-thienthan.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/congdongmureset

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ: Quyền Lực

Loại Mu: Reset In Game, Exp 600x, Drop 35%

Alpha Test: 25/11/2021 (10h) - Open Beta: 28/11/2021 (10h)