Mu Mới ra, Mu Chiến Binh - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - miễn phí 100%, không nạp thẻ
Mu Mới ra, Mu Chiến Binh - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - miễn phí 100%, không nạp thẻ

Trang chủ: http://mumienphi.shop/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-Free-101668509145847

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 13/03/2022 (13h) - Open Beta: 14/03/2022 (13h)