Mu Mới ra, Mu Chiến Thần S6 - Season 6 Exp 100x - Drop 95% - Miễn Phi Cày Wicon
Mu Mới ra, Mu Chiến Thần S6 - Season 6 Exp 100x - Drop 95% - Miễn Phi Cày Wicon

Trang chủ: https://muchienthans6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuChienThanS6Pluss/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 95%

Alpha Test: 06/05/2022 (13h) - Open Beta: 08/05/2022 (13h)