Mu Mới ra, MU Chiến Thần  - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - MAX WING 3 TRAIN WC Cày Cuốc
Mu Mới ra, MU Chiến Thần  - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - MAX WING 3 TRAIN WC Cày Cuốc

Trang chủ: http://muquyetchien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075795860952

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 24/05/2024 (8h) - Open Beta: 25/05/2024 (13h)