Mu Mới ra, Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Không WedShop, Cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Không WedShop, Cày cuốc

Trang chủ: http://www.muss6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552126190604

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 03/11/2023 (13h) - Open Beta: 05/11/2023 (13h)