Mu Mới ra, Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 300x - Drop 7% - MIEN PHÍ CÀY + PK
Mu Mới ra, Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 300x - Drop 7% - MIEN PHÍ CÀY + PK

Trang chủ: https://muchienthans6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuChienThanS6Pluss/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 7%

Alpha Test: 10/03/2022 (13h) - Open Beta: 23/03/2022 (14h)