Mu Mới ra, Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free 99%, dễ chơi, dễ cày
Mu Mới ra, Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free 99%, dễ chơi, dễ cày

Trang chủ: http://www.muss6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552126190604

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thời Đại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 27/12/2023 (10h) - Open Beta: 30/12/2023 (10h)