Mu Mới ra, Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Custom chuẩn hệ thống Item Webzen
Mu Mới ra, Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Custom chuẩn hệ thống Item Webzen

Trang chủ: https://muchienthan.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/pagemuchienthan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 12/11/2021 (9h) - Open Beta: 14/11/2021 (19h)