Mu Mới ra, MU CHIẾN THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 99% Anh em chăm cày là có

Trang chủ: http://muthienquyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienquyen6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 02/08/2023 (10h) - Open Beta: 04/08/2023 (19h)