Mu Mới ra, ***MU CHIẾN THẦN*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ 99% , CÀY CUỐC

Trang chủ: https://chienthan.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/chienthanss6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 27/12/2023 (13h) - Open Beta: 28/12/2023 (19h)