Mu Mới ra, ***MU CHIẾN THẦN*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ , CÀY LÀ CÓ HẾT

Trang chủ: https://mukhaihuyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustoms6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHIENTHAN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 08/03/2024 (13h) - Open Beta: 09/03/2024 (19h)