Mu Mới ra, MU CHIẾN THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí , đồ đạc cực kỳ dễ kiếm

Trang chủ: https://chienthan-ss6.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustoms6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHIENTHAN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 20/01/2024 (13h) - Open Beta: 21/01/2024 (19h)