Mu Mới ra, MU CHIẾN THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 95% - MIỄN PHÍ CHĂM CÀY LÀ CÓ

Trang chủ: http://mukhaihuyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustoms6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHIẾN THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 95%

Alpha Test: 21/06/2024 (13h) - Open Beta: 22/06/2024 (19h)