Mu Mới ra, MU CHIẾN THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 990% - Free All ,đồ dễ kiếm chăm cày là có

Trang chủ: https://chienthan-ss6.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/chienthanss6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 990%

Alpha Test: 25/08/2023 (10h) - Open Beta: 26/08/2023 (19h)