Mu Mới ra, Mu-VietXua.Com - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Season 6.3 classic max wing3 đồ 380

Trang chủ: https://mu-vietxua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551801487650

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Xưa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 350x, Drop 10%

Alpha Test: 14/06/2024 (19h) - Open Beta: 16/06/2024 (10h)