Mu Mới ra, Mu Chiến Tranh - Season 6 Exp 888x - Drop 60% - Sự Kiện PK Lôi Cuốn , Bền Lâu ,Mới
Mu Mới ra, Mu Chiến Tranh - Season 6 Exp 888x - Drop 60% - Sự Kiện PK Lôi Cuốn , Bền Lâu ,Mới

Trang chủ: https://mu-war.vip/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/893188611784226

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Chiến Tranh season 6.3

Loại Mu: Reset In Game, Exp 888x, Drop 60%

Alpha Test: 23/05/2023 (13h) - Open Beta: 25/05/2023 (20h)