Mu Mới ra, Mu Chiến Tướng  - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Full Even Full Sự Kiện
Mu Mới ra, Mu Chiến Tướng  - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Full Even Full Sự Kiện

Trang chủ: https://mulongthan.biz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083515872649&locale=vi_VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Chiến Tướng ss6.17

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 100%

Alpha Test: 18/02/2024 (18h) - Open Beta: 19/02/2024 (18h)