Mu Mới ra, Mu chiến tướng - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí , Boss cực nhiều Drop cao
Mu Mới ra, Mu chiến tướng - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí , Boss cực nhiều Drop cao

Trang chủ: https://drive.google.com/file/d/1sxknWp12zWL-FWxwSJWUDDXXqqMA1ntn/view?usp=sharing

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/ewuzmu021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 28/06/2024 (13h) - Open Beta: 29/06/2024 (19h)