Mu Mới ra, MU Chơi Tết - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP,
Mu Mới ra, MU Chơi Tết - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP,

Trang chủ: https://mumoira.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 31/12/2022 (8h) - Open Beta: 31/12/2022 (20h)