Mu Mới ra, Mu Chu Tước - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Lâu Dài Có Gộp
Mu Mới ra, Mu Chu Tước - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Lâu Dài Có Gộp

Trang chủ: https://mu-chutuoc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchutuoconline2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chu Tước

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 20/06/2023 (19h) - Open Beta: 22/06/2023 (13h)