Mu Mới ra, Mu Chu Tước - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Sự Kiện Boss 24h Miễn Phí 100%
Mu Mới ra, Mu Chu Tước - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Sự Kiện Boss 24h Miễn Phí 100%

Trang chủ: https://mu-chutuoc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchutuoconline2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chu Tước

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 25/06/2023 (19h) - Open Beta: 26/06/2023 (13h)