Mu Mới ra, Mu Cổ Season 1  - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Vào Game Nhân Set Tân thủ và Gấu
Mu Mới ra, Mu Cổ Season 1  - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Vào Game Nhân Set Tân thủ và Gấu

Trang chủ: https://mu-co.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muco8x9x

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thanh Xuân

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 5%

Alpha Test: 24/10/2023 (9h) - Open Beta: 28/10/2023 (9h)