Mu Mới ra, mu của các ông trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Gặp PK Không Sợ Một Ai
Mu Mới ra, mu của các ông trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Gặp PK Không Sợ Một Ai

Trang chủ: https://mu-ongtrum.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091937056347

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đam Mê

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 25/06/2024 (8h) - Open Beta: 26/06/2024 (19h)