Mu Mới ra, Mu Cuồng Long  - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lối Chơi Miễn Phí Săn đồ , PK,

Trang chủ: https://mucuonglong.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003735967808

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Mới: BẠCH ĐẾ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 20/10/2023 (13h) - Open Beta: 22/10/2023 (13h)