Mu Mới ra, mu custom 2024 mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  Mix đồ tự do không lo thua top phù
Mu Mới ra, mu custom 2024 mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  Mix đồ tự do không lo thua top phù

Trang chủ: http://mu-2024.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mienphi2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ma thuật

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 06/06/2024 (13h) - Open Beta: 07/06/2024 (13h)