Mu Mới ra, MU CUSTOM MIỄN PHÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - SHOP BÁN FULL ITEM WING 3 BÁN 5M WC
Mu Mới ra, MU CUSTOM MIỄN PHÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - SHOP BÁN FULL ITEM WING 3 BÁN 5M WC

Trang chủ: http://mu-zen.com/

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/muzenfree2014

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HỎA LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 14/04/2024 (10h) - Open Beta: 16/04/2024 (13h)