Mu Mới ra, Mu custom mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - sv hay ổn định, với cụm máy chủ mới
Mu Mới ra, Mu custom mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - sv hay ổn định, với cụm máy chủ mới

Trang chủ: http://mu-mix.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/phienbanquocte2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN SỨ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 27/06/2024 (13h) - Open Beta: 29/06/2024 (13h)